Farklı Atmosfer Modelleri ile Hassas Konum Belirlemede (PPP) Troposfer Kaynaklı Gecikmelerin Karşılaştırılması


TEKE K. (Yürütücü) , TUNALI E.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2016
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2016