AB Ülkeleri ve Türkiyede İnsani Gelişme Endeksi ile İş Kazaları Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı İncelenenmesi


MIHCI H. H. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2015
  • Bitiş Tarihi: Mart 2016