Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Vasküler Girişimsel Radyoloji Birimine Karbondioksit (CO2) ile Anjiyografi Alt Yapısının Sağlanması


ELDEM F. G. (Yürütücü) , PEYNİRCİOĞLU B. , AKATA D.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2020

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2018
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2020