DİABETES İNSİPİDUSLU HASTALARIN AVPR2, AVPNPII ve AQP2 GENLERİNDE TANIMLANAN YENİ MUTASYONLARIN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK MUTASYON FONKSİYON ANALİZ LABORATUVARININ KURULMASI


MERGEN H. (Yürütücü) , SAĞLAR E. , KARAASLAN İ. Ç.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2015
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2016