Akut pulmoner alevlenmesi olan kistik fibrozisli hastalarda viral etkenlerin etiyolojideki rolünün belirlenmesi ve virüslerin klinik laboratuvar ve radyolojik parametreler üzerine etkilerinin araştırılması


GHARİBZADEH HIZAL M. (Yürütücü) , ALP A. , DOĞRU ERSÖZ D. , ÖZÇELİK H. U. , KİPER E. N. , YALÇIN E. E. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2017
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2019