Osmanlı İmgeleminde Rusya: Vekayinameler, Sefaretnameler ve Islahatnamelerde Rus İmgesi (18-19 Yüzyıllar)


KAPICI Ö. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2016
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2017