Tat Duyusu Renin Anjiyotensin Aldosteron Sisteminin İnkretin Fizyolojisi ve İnsulin Direncine Etkisi


DAĞDELEN S. (Yürütücü) , LAY İ. , ŞİMŞEK C. , ÜNLÜTÜRK U.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2020

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2017
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2020