Türkiyede Dağılım Gösteren Hyalomma marginatum Koch, 1844'ün Populasyon Yapısına Yönelik Araştırmalar


ÖZER A. N. (Yürütücü) , BEATİ L., HEKİMOĞLU O.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2015
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2018