Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Doksorubisinin Elektrokimyasal Tayini


VURAL T. (Yürütücü) , ABACI S. , YAMAN Y. T. , AKBAL Ö.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2016
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2017