Neoadjuvan kemoterapi alan meme kanserli hastalarda F18 deoksiglukoz FDG PET pozitron emisyon tomografisi dinamik görüntülerinin kantitatif olarak analiz edilmesi


TUNCEL M. (Yürütücü) , ERBAŞ H. B.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2015
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2017