Nörofilament hafifi zinciri tayini için immunoafinite sensörün geliştirilmesi ve Parkinson tanısında kullanımının araştırılması


ŞENEL S. (Yürütücü) , ÖZGÜR E. , UZUN L.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2017
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017