Selülaz Enzimlerine Bakteriyel Glikozilasyonunun Etkilerinin Araştırılması


ÇELİK AKDUR E. (Executive) , KOÇER İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: November 2017