SEREBRAL İSKEMİ MODELİNDE OLUŞAN NÖROİNFLAMASYON ÜZERİNE 1215 LİPOOKSİJENAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİSİ


KARATAŞ KURŞUN H. (Yürütücü) , BODUR E. , ÇAKIR AKTAŞ C., YEMİŞCİ ÖZKAN M. , EREN KOÇAK E.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2016
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2018