İmmobilzasyon ve Titreşim Uygulamasının Aşil Tendonu Üzerine Etksi


DEMİREL A. H. (Executive), DÖNMEZ G., AKIN Ş.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2011
  • End Date: September 2016