Education Information

Education Information

  • 1999 - 2003 Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik, Turkey

  • 1997 - 1999 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik, Turkey

  • 1986 - 1993 Undergraduate

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik, Turkey