Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate İngiltere'de Toplum ve Yaşam

  • Undergraduate İngiliz Şiiri ve Düzyazısı II

  • Undergraduate İngiliz Şiiri ve Düzyazısı IV