Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fak, Kimya Mühendisliği, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühensiliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  atık portakal kabuklarından gıda katkı maddesi üretimi

  Hacettepe Üniversitesi, Kimya Müehndisliği, Proses Ve Reaktör Tasarımı

 • 2010 Postgraduate

  Değişik biyosorbentlerle tekli ve ikili yüzey aktif madde ve boyarmadde biyosorpsiyonunun incelenmesi ve yüzey aktif maddenin boyarmadde biyosorpsiyonu üzerine etkilerinin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Kimya Müh., Kimya Müh.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English