Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Expertise In Medicine

  Ankara University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences, Turkey

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi (Dr), Turkey

 • 1990 - 1995 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Dentıstry, Turkey

Dissertations

 • 2002 Expertise In Medicine

  Farklı diş preparasyonlarının, metal destekli ve tam seramik kronlarda stres dağılımına etkisinin sonlu elemanlar stres analiz (SESA) yöntemi ile incelenmesi

  Ankara University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

Foreign Languages

 • A2 Elementary English