Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Yeni fiyat belirlenme teorisi ve Türkiye örneği

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  AÇİK EKONOMİLERDE İSTİKRAR POLİTİKALARİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English