Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Kadın Hareketlerinin Dünü Bugünü: Siber-Feminizmin Özneleri ve Talepleri

Siyasi İlimler Türk Derneği 1. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2022

The Limitations of Identity Politics in the Women’s Movement in Turkey and Transversal Politics as an Alternative Approach

14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, United Kingdom, 20 - 23 August 2019

Identity, Difference and Dialogue: Examples of Successful Coalitions Among Divergent Women’s Groups in Turkey

European Conference of Politics & Gender, Amsterdam, Netherlands, 4 - 06 July 2019 Sustainable Development

Can “Women” Still be a Unifying Category? The Case of the Contemporary Women’s Movement in Turkey

Third International Conference on Gender Studies, Leeds, United Kingdom, 27 January 2019

The Potential for Women’s Solidarity within The Women’s Movement in Turkey

10th European Feminist Research Conference, Göttingen, Germany, 12 - 15 September 2018

Understanding the Nature of Women’s Solidarity in the Women’s Movement in Turkey: The Crisis of Identity Politics vs Universalism Duality

The Second Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT), Ankara, Turkey, 16 - 20 July 2018

Being an Insider/Outsider in Qualitative Research

Research/Ing Asia: Concepts, Values and Practice, York, United Kingdom, 30 April 2015

Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yapısökümsel Bakış

VII. SITD Graduates Conference, İstanbul Bilgi University, İstanbul, Turkey, 01 November 2009

Books & Book Chapters

E-Demokrasi Çerçevesinde E-Katılım ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi

in: Kamu Yönetiminde Elektronik Vatandaş Katılımı, Ayşegül Saylam, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.215-241, 2021

Kimlik, Farklılık ve Ortaklık: Türkiye'de Kadın Hareketinde Dayanışma Deneyimleri

in: Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli & Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.93-125, 2020

bell hooks ve Feminizm: Irkçılık, Sınıfçılık, Cinsiyetçilikle Mücadele

in: Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar III, Hilal Onur İnce, Editor, Doğu-Batı, pp.100-141, 2015

‘Okuyucu’nun Farkındalık Yolu: Yapısöküm ve Jacques Derrida

in: Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar, Eleştiriler-Farklılıklar-Çözüm Arayışları, Hilal Onur İnce, Editor, Doğu-Batı, pp.449-476, 2011