Education Information

Education Information

 • 2011 - 2013 Post Doctorate

  Harvard University, Faculty Of Arts And Sciences, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, United States Of America

 • 2011 - 2012 Post Doctorate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Ludwig-Maximilians-Universitaet München, Fakultät Für Geschichts- Und Kunstwissenschaften, Türkoloji (Politika Ve Antropoloji Yandalları), Germany

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstritüsü, Tarih Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Reconstructing a Town from its Court Records, Rodosçuk (1546-1552)

  Ludwig-Maximilians-Universitaet München, Türkologie

 • 2001 Postgraduate

  Hristiyan ve İslam kültürlerinde Eshab-ı Kehf (Yedi uyurlar) inancı

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced German

 • A1 Beginner Persian

 • C1 Advanced English