Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Göçmen Folkloru Bağlamında Brezilya Favelalarıyla Türkiye Gecekondu Mahallelerinin Karşılaştırılması

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.8, pp.180-196, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)