Education Information

Education Information

 • 2004 - 2011 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler, Deneysel Psikoloji, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler, Deneysel Psikoloji, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Dikkat ve ketlemenin davranış, beyin elektrofizyolojisi ve kişilik ölçümleriyle ilişkisi: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri gösteren ve göstermeyen gruplar üzerinde bir çalışma

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  Dopamin D2 reseptör antagonisti haloperidolün, sıçenlerde, görsel veya işitsel uyaranlar tarafından kontrol edilen, su alde etmeye yönelik edimsel davranış üzerindeki etkileri

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English