Education Information

Education Information

 • 1997 - 2004 Doctorate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi , Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1997 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Enfeksiyon Hastalıklar Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı , Turkey

 • 1984 - 1990 Undergraduate

  Ankara University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalardan izole edilen gram negatif basillerde sınıf I integronların saptanması ve genişlemiş spektrumlu beta-laktamazların moleküler analizi

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1997 Expertise In Medicine

  Çocuk ve Erişkin Yaş Grubunda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Branhamella catarrhalis'in İzolasyon Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılık Testleri

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English