Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilimdalı, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Yeni Bazı İzoksazolo[4,5-d]piridazin-4(5H)-on Türevlerinin Sentezi ve Farmakolojik Etkilerinin Araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  Bazı 5-Benziliden-6-metil-3(4H)-piridazinon Türevleri Üzerinde Çalışmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English