Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siyaset Biliminde Epistemoloji ve Ontoloji Tartışmaları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi , Ankara, Turkey, 11 December 2019

Wallerstein'in Ardından

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve Toplumsal Araştırmalar Topluluğu, Ankara, Turkey, 09 October 2019

Batı Avrupa'da Kapitalizme Geçiş Tartışmaları

Osmanlı'da Kapitalizme Geçiş, ODTÜ, Ankara, Turkey, 07 March 2018

Ellen Meiksins Wood ve Siyasal Düşüncenin Toplumsal Tarihi

Ellen Meiksins Wood Sempozyumu , Ankara, Turkey, 26 April 2016

Kapitalizmde Mekanın Siyasal Özgünlüğünün Değişimi: Niceliksel Soyutluktan Niceliksel Somutluğa

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, , İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 2013, pp.1

Kapitalizmde Sosyal Olan ve Sosyalin ‘Hak’ Niteliğinin Yanılsaması

Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 05 April 2013, pp.1

Küreselleşme ve Orta Doğu

Orta Doğu’da Neo-Lİberalizm, Arap Baharı ve Emperyalizmin Rolü, HÜ İİBF Kollektifler, Ankara, Turkey, 28 March 2012

Yerel Seçimler

ODTÜ Medya Topluluğu, Ankara, Turkey, 02 January 2009

Concretness of the State Impartiality as a Fetishism

International Organizations and Public Administration , Ankara, Turkey, 04 June 2007

Ideametricness

IASIA, Ankara, Turkey, 08 November 2004

Books & Book Chapters

İran'da Siyasal Yaşam: Siyasetin Batısı Doğusu

in: İran-Toplum Devlet ve Siyaset, Burak Tangör, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.319-345, 2016

Siyaset Ve Yönetim İlişkisi

Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009

Küreselleşme ve Ulus Devlet

Todaie Yayınları, Ankara, 2007

Yerel Seçimler Panoraması

Todaie Yayınları, Ankara, 2001

Türkiye'de Uygulanan Yerel Seçim Sistemlerinin Evrimi

in: Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri , B.A. Güler-A. Sabuktay, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.47-65, 2000

Other Publications

Metrics

Publication

33