Education Information

Education Information

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Hacettepe University, Kanser Enstitüsü , Prevantif Onkoloji Ad, Turkey

 • 2005 - 2009 Post Doctorate of Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd Medikal Onkoloji Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2005 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Turkey

 • 1994 - 2000 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İng), Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Kronik periodontiti olan hastalarda kanser insidansının değerlendirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü , Prevantif Onkoloji Ad

 • 2009 Expertise In Medicine

  Aromataz inhibitörü kullanan meme kanserli hastalarda artralji sıklığı ve patogenezinin araştırılması Sustainable Development

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad Tıbbi Onkoloji Bölümü

 • 2005 Expertise In Medicine

  Multiple myelomalı hastalarda kemik tutulumunun belirlenmesinde kemik rezorbsiyon belirteçlerinin rolü

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad

Foreign Languages

 • C1 Advanced English