Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Ekoloji, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Türkiye'de Dağılım Gösteren Hyalomma marginatum Koch, 1844'ün Populasyon Yapısına Yönelik Araştırmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Ankara ilinde bulunan kene türleri ve vektör olarak özellikleri

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced German

 • B2 Upper Intermediate English