Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji/Hidrobiyoloji, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Türkiye'deki capoeta (Teleostei:Cyprinidae) cinsine ait tür ve alttürlerin klasik ve moleküler sistematik yöntemler kullanılarak revizyonu

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English