Education Information

Education Information

  • 2010 - Continues Doctorate

    Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Dr), Turkey

  • 2005 - 2009 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

  • 2001 - 2005 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English