Education Information

Education Information

 • 1991 - 1997 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1988 - 1991 Post Graduate

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1981 - 1985 Under Graduate

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Karmaşık matrikslerde eser miktardaki metallerin şelatlaştırıcı polimerler kullanılarak deriştirilmesi ve atomik absorbsiyon spektroskopisi ile analizi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 1991 Post Graduate

  Alevsiz atomik absorpsiyon spektroskopisinde difüzyon ile atom uzaklaşması proseslerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English