Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Inheritance Tax and Foreign Spouses in Turkey: A Comparative Study

INTERTAX, vol.48, no.11, pp.1020-1029, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Kararlarından Pakozdi Davası:İdari Vergi Ceza Davalarında Duruşmasız Yargılama

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.83-94, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Vergi Ceza Hukukunda Ne Bis in İdem İlkesi:Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’xxnin Verdiği Kararlardan Lucky Dev Davası

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.95-104, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tax Policies and Entrepreneurship:The Case of Turkey

International Journal of Economic Perspectives, vol.11, no.1, pp.453-463, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Entrepreneurship and Tax Policy:An Analysis of Marmara and the Black Sea Region in Turkey

International Journal of Economic Perspectives, vol.11, no.2, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anayasa Mahkemesi Tarafından Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ile İlgili Alınan İptal Kararı Hakkında Bir Değerlendirme

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYEDE YEREL YÖNETİMLERDE REFORM ÇALIŞMALARI

E-YAKLAŞIM, no.0, 2011 (Other Refereed National Journals)

EFFECTS OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ON THE TURKISH TAXATION POLICY AND MANAGEMENT

ACCOUNTANCY BUSİNESS AND THE PUBLIC INTEREST, no.2011, pp.124-131, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

POS CİHAZLARININ SATIŞ DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASININ VERGİSEL BOYUTU

E-YAKLAŞIM, no.206, 2010 (Other Refereed National Journals)

Uluslar Arası Alanda Faizlerin Vergilendirilmesi ve Özellikli Bazı Durumlar

Mualla Öcele Armağan, no.243, 2009 (Other Refereed National Journals)

Gelir Vergisi Kanunu’xxnun Geçici 67. Maddesinde Bir Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5527 Sayılı Kanun Hakkında Bir Değerlendirme

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.307-317, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Government revenue-expenditure nexus: Evidence from several transitional economies

Ekonomski Anali, vol.53, pp.145-156, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

VAKIFLARIN DEVLET TARAFINDAN FİNANSE EDİLMELERİNİN ETKİLERİ VE BUNUNLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

YAKLAŞIM, vol.14, no.164, pp.245-225, 2006 (Other Refereed National Journals)

VERGİLENDİRMENİN GİZLİ MALİYETLERİ ÜZERİNE

MALİ PUSULA AYLIK TİCARİ VE MALİ İŞLEMLER DERGİSİ, no.21, pp.131-143, 2006 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Performans Gösteren Sanatçı ve Sporcularda Aşırı Vergi Yükü Sorunu

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, vol.29, no.218, pp.186-193, 2006 (Other Refereed National Journals)

MALİYE POLİTİKASININ MAKRO EKONOMİK BOYUTLARI

İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS, no.163, pp.55, 1999 (Other Refereed National Journals)

VERGİDE YATAY EŞİTLİK İLKESİNİN ELEŞTİRİSİ

VERGİ DÜNYASI, no.202, pp.100-103, 1998 (Other Refereed National Journals)

ARTAN ORANLI GELİR VERGİSİNİN TEORİK TEMELLERİNE ELEŞTİRİLER

YAKLAŞIM, no.55, pp.107, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TAX EXPENDİTURE ASPECT OF UNIVERSITY EDUCATION:THE MODEL OF TURKEY

11th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Valletta, Malta, 12 - 14 September 2018, pp.1302-1310

TAX EXPENDITURE ASPECT OF UNIVERSITY EDUCATION: THE MODEL OF TURKEY

11th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business - Research Advancements in National and Global Business Theory and Practice, Valletta, Malta, 12 - 14 September 2018, pp.1286-1294 identifier

Tax policies and Entrepreneurship:The Case of Turkey

6th.International Conference on New Challenges in Management and Business, 11 February 2017

Entrepreneurship and Tax Policy:An Analysis of Marmara and the Black Sea Region in Turkey

6th International Conference on New Challenges in Management and Business, 11 February 2017

FINANCING HIGHER EDUCATION FOR PROSPERITY: A COMPARATIVE STUDY OF TURKEY AND EU

7th Annual EuroMed Conference of the EuroMed-Academy-of-Business, Kristiansand, Norway, 18 - 19 September 2014, pp.2257 identifier

Taxation of interest rate swap transactions in Turkey

International Conference on Banking and Financial Perspectives (ICBPF), 13 - 15 April 2011