Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 1997 - 2004 Assistant Professor

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü