Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Otoimmün Bağ Dokusu Hastalıkları ve Otoantikorlar

Türkiye Klinikleri J Dermatol, pp.1-6, 2018 (Other Refereed National Journals)

Intravenöz İmmünglobulin Tedavisinin Etki Mekanizmaları.

Türkiye klinikleri J Dermatol-Special Topics, vol.11, no.2, pp.68-71, 2018 (Other Refereed National Journals)

Polimorf Isik Erüpsiyonlu Hastalarda Desensitizasyon Fototerapisinin Etkinliginin Geriye Dönük Degerlendirilmesi

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.6, no.1, pp.1-6, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Distribution of Desquamative Gingival Lesions in Systemic Dermatoses

104th FDI Annual World Dental Congress, Poznan, Poland, 7 - 10 September 2016