Ögrenim Bilgisi


Doktora
2008 - 2015
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri , Türkiye

Yüksek Lisans
2004 - 2008
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri , Türkiye

Lisans
2000 - 2004
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, EUROPEUM The European Summer School 2010 – Central Europe in the EU - After the Lisbon Treaty, EUROPEUM-Institute for European Policy, 2010
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Formasyon Programı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2005

Yaptığı Tezler

Doktora, SOSYAL AĞ ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL ZEKÂ DÜZEYİNE ETKİSİ, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr), 2015
Yüksek Lisans, Türkiye’deki Mesleki Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi (Megep) İçindeki Yaygınlaştırıcı Okul Yöneticilerinin, Belirsizlikten Kaçınma Davranışlarını Gerçekleştirme Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), 2008

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi
2004 - Devam Ediyor
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Araştırma Görevlisi
2014 - 2015
Hacettepe Üniversitesi

Desteklenen Projeler

 1. NEYİŞCİ N., KISA N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aday Öğretmenlerin Fırsat Eşitliği İle İlgili Görüşleri, 2016 - 2016
 2. NEYİŞCİ N., ÖZDİYAR Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI, 2016 - 2016
 3. NEYİŞCİ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Öğretmen eğitiminde özdeğerlendirme Hizmet öncesi öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması, 2015 - 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Quality of Life, Family Climate, and Sense of Family Coherence During the COVID-19 Pandemic: Modeling of Triple-Serial Mediators
  NEYİŞCİ N., ERÇETİN Ş. Ş. , Acikalin S. N. , KOÇTÜRK N., Potas N.
  JOURNAL OF FAMILY ISSUES, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Technology addiction of adolescents in the COVID-19 era: Mediating effect of attitude on awareness and behavior
  Potas N., Acikalin S. N. , ERÇETİN Ş. Ş. , KOÇTÜRK N., NEYİŞCİ N., Cevik M. S. , Gorgulu D.
  CURRENT PSYCHOLOGY, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Sosyal Ağ Etkileşiminin Örgütsel Zeka Düzeyine Etkisi
  NEYİŞCİ N., ERÇETİN Ş. Ş.
  Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.35, ss.354-374, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. The Metaphorical Perceptions of Preparatory Program Students for "English" and "Learning English"
  PEHLİVAN H., Sen Akcay Z., NEYİŞCİ N.
  JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.8, sa.2, ss.665-685, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
  Neyişci N., Özdiyar Ö.
  Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.50-67, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 4. Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi
  NEYİŞCİ N., POTAS KAYA N., ERÇETİN Ş. Ş.
  Sakarya University Journal of Education, ss.300-318, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. Organizational Intelligence in Question
  NEYİŞCİ N.
  GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, cilt.2, sa.4, ss.207-210, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. The Level of the Trained School Principals’ Fulfillment of Uncertainty Behaviors Within the Strengthening Vocational Education and Training (SVET) System
  NEYİŞCİ N., ERÇETİN Ş. Ş.
  Humanity & Social Sciences Journal, cilt.4, sa.1, ss.83-89, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Violence in Schools... Teacher Training... Action Research
  NEYİŞCİ N., ERÇETİN Ş. Ş.
  World Applied Sciences Journal, cilt.3, sa.1, ss.18-24, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Social Network Analysis: A Brief Introduction to the Theory
  ERÇETİN Ş. Ş. , NEYİŞCİ N.
  Chaos Complexity and Leadership 2014, Şefika Şule Erçetin, Editör, Springer International Publishing, Cham, ss.167-171, 2016
 2. Social Networks: Connections in Structures
  ERÇETİN Ş. Ş. , NEYİŞCİ N.
  Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin, Ş. Ş. & Banerjee, S. , Editör, Springer International Publishing, Dordrecht, ss.229-303, 2015
 3. Graduate Students' Levels of Coping with Uncertainty: Hacettepe and Gazi University Sample
  NEYİŞCİ N., POTAS N.
  Chaos and Complexity Theory in World Politics, Erçetin,Ş. & Banerjee S. , Editör, IGI Global Hershey: Information Science Reference, PA, ss.201-209, 2014
 4. Avoidance Behaviors of School Managers in Uncertain and Chaotic Environments
  NEYİŞCİ N., POTAS N.
  Chaos Complexity and Leadership 2012, Banerjee, Santo, Erçetin, Şefika Şule , Editör, Springer, Dordrecht, ss.219-227, 2013
 5. New Leadership Paradigms in the Complexity Science
  NEYİŞCİ N., POTAS N.
  Chaos Complexity and Leadership 2012, Banerjee, Santo, Erçetin, Şefika Şule, Editör, Springer, Dordrecht, ss.229-233, 2013

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. 2023 Eğitim Vizyonu Uygulayıcısı Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları
  ŞEN Z., NEYİŞCİ N., ÖZDİYAR Ö.
  VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019
 2. Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Türk Eğitm Sisteminin Sorunları ve Olası Çözüm Önerileri
  NEYİŞCİ N., TURABİK T., GÜN F., KISA N.
  14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2 - 04 Mayıs 2019
 3. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleğe ilişkin Soruları ve Öğretmenlerden Yanıtlar
  ŞEN Z., ÖZDİYAR Ö., NEYİŞCİ N.
  Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2 - 05 Mayıs 2018
 4. Psikolojik Danışman Adayları Meslekleri ile İlgili Neleri Bilmek İstiyor?
  NEYİŞCİ N., ÖZDİYAR Ö., ŞEN Z.
  Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2 - 05 Mayıs 2018
 5. Okul Akademik İyimserliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  ÖZDEMİR M., KISA N., NEYİŞCİ N.
  12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017
 6. Okul Müdürlerinin Dört Çerçeve Liderlik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  ÖZDEMİR M., NEYİŞCİ N., KISA N.
  12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017
 7. Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Öğrenci Toplulukları İlişkisi: Öğrenci Toplulukları Eğitim Fakültesi Öğrencilerini Akademik Ve Mesleki Olarak Nasıl Etkiler?
  NEYİŞCİ N., ÖZDİYAR Ö.
  IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017
 8. Ideas of Candidate Teachers about Equality of Opportunity
  NEYİŞCİ N., KISA N.
  International Journal of Arts& Sciences (IJAS)---Int. Conference for Academic Disciplines, Freiburg, Almanya, 29 Kasım - 02 Aralık 2016
 9. ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  NEYİŞCİ N., ÖZDİYAR Ö.
  3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016
 10. Leadership in School Management in the Storm of Uncertainty
  POTAS KAYA N., NEYİŞCİ N.
  InternatıonalCounselıng And Educatıon Conference (ICEC 2012), 1 - 03 Mayıs 2012
 11. Çin ve Hindistan da Yükseköğretimin Eğitimin Genel Amaçları veEğitim Reformları Açılarından Karşılaştırılması
  BASKAN G., NEYİŞCİ N.
  Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve SorunlarıSempozyumu II, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2010
 12. TÜRKYE DE ÖGRETMENLERN HZMET Ç EGTM UYGULAMALARI VEYASANAN SORUNLAR
  BAYACAN P., NEYİŞCİ N., KAVAK Y.
  Azerbaycan Xalqının ÜmummilliLideriHAYDER ALYEV’NAnadan Olmasının 84. ldönümüne HasrOlunmus Muallim Hazırlama Siyaseti veProblemleri Beynelxalq Konfransı, 12 - 14 Mayıs 2007

Verdiği Dersler

Eğitim Sosyolojisi, Lisans, 2018 - 2019
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2018 - 2019
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Lisans, 2016 - 2017, 2018 - 2019
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ, Lisans, 2016 - 2017, 2018 - 2019
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2018 - 2019
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2017 - 2018

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Teftiş, Eğitim Yönetimi ve Planlaması