Education Information

Education Information

 • 1987 - 1992 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji/ Biyoteknoloji, Turkey

 • 1986 - 1987 Postgraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Turkey

 • 1979 - 1984 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Aspergillus niger'den gibberellik asit üretimi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri, Biyoloji/Biypoteknoloji

 • 1987 Postgraduate

  Protez enzimin bakteriyel kaynaklardan saflaştırılması ve bazı kinetik özelliklerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Birimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English