Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Hastanelerde çalışan kurum ev idaresi personelinin göreli yoksunluk duygusunun performansa etkisinin incelenmesi

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Ve Tüketici Birimleri A.B.D.

 • 2013 Postgraduate

  Hastane çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik durumlarının aile yaşamına etkisi: Kurum ev idaresi personeli üzerine bir uygulama

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English