Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2016 - Continues Assistant Professor

    Hacettepe University, Kanser Enstitüsü , Klinik Onkoloji Anabilim Dalı

  • 2013 - 2016 Expert

    Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

  • Postgraduate KLİNİK EĞİTİM (CLİNİCAL TUTORİAL)

  • Postgraduate YATAK BAŞI DOKTOR EĞİTİMİ (BEDSİDE)

  • Postgraduate KONSULTAN VİZİTİ (ROUNDS WİTH THE CONSULTANT)

  • Postgraduate PRÖPEDÖTİK