Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Fruktoz ve bisfenol A’nın eş zamanlı uygulaması ile adipositokinlerde ve karaciğer dokusunda oluşacak olası hasara melatoninin etkisi

  Gazi Üniversitesi

 • 2011 Postgraduate

  Gonadotoksisitede Asetil L- Carnitin’in testisteki koruyucu etkisi

  Gazi Üniversitesi