Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bağımlılıkla Mücadelede Psikososyal Destek

9. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 24 October 2022

Göçte Çocuk Olmak

9. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 24 October 2022

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

ULUSLARARASI ÇOCUK SEMPOZYUMU “DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİFTE ÇOCUK”, Sinop, Turkey, 17 May 2022

Books & Book Chapters