Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Doctorate

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

 • 2021 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Turkey

 • 2019 - 2022 Postgraduate

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 2014 - 2018 Undergraduate

  Kirşehir Ahi Evran University, Faculty Of Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2022 Postgraduate

  Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı İstismarı ve İhmali İle Suça Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English