Publications & Works

Books & Book Chapters

Hermeneutik Geleneğin Pozitivizme alternatif İnsan Kavrayışı

in: İktisat Metodolojisi, Derya Güler Aydın, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.61-91, 2021

Metrics

Publication

1