Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Lady or woman? The debate on lexical choice for describing females in sport in the Turkish language

INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT, vol.51, no.2, pp.178-200, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

MASCULINITY IN SOCCER AS A COMMUNITY OF PRACTICE BY SITUATED LEARNING APPROACH

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.1, pp.79-91, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Rekreasyon gündelik yaşam kalitesinde bir marka:”Bana iyi geldi”

Journal of Awareness, vol.2, pp.259-266, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketim Bağımlısı Toplum ve Spor Fiziksel Aktivite

Toplum ve Hekim, vol.29, no.5, pp.325-332, 2014 (Other Refereed National Journals)

Spor Katılımda Toplumsal Fayda Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencileri Örneği

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.18, pp.25-45, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadınlar ve Egzersiz Spor Merkezlerinde Aerobik Egzersizin Çatışmalı Anlamları

H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.177-194, 2012 (Other Refereed National Journals)

Futbolda Şiddetin Erkeklik Anlamları

H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi Dergisi XXIII/4, s.207-219, vol.13, no.4, pp.207-219, 2012 (Other Refereed National Journals)

Spora Yönelik Sosyalizasyon Süreci Lise Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi Dergisi, vol.13, pp.195-206, 2012 (Other Refereed National Journals)

Hayali Cemaatlar Olarak Taraftar Toplulukları Ankaragücü Taraftar Grupları Örneği

H.Ü.Spor Bilimleri, vol.13, no.4, pp.159-176, 2012 (Other Refereed National Journals)

Geç Osmanlı Döneminde Batılılaşma EksenindeBeden Eğitimi ve Spor

SELÇUK ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.24, pp.137-147, 2010 (Other Refereed National Journals)

Oyunla Toplumsallaşma

Pamukkale Journal of Sport Sciences, vol.1, no.1, pp.8-22, 2010 (Other Refereed National Journals)

Gündelik yaşam kadın ve fiziksel aktivite

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.18, pp.167-181, 2007 (Other Refereed National Journals)

Spor ve toplumsal cinsiyet genel bir bakış

Toplum ve Bilim, vol.103, pp.163-184, 2005 (Other Refereed National Journals)

Amatör Futbolcularda Toplumsal Cinsiyet

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.75-101, 1999 (Other Refereed National Journals)

Spor Kurumunda Cinsiyet Ayrımı Haber Fotoğraflarına Yansıyan Toplumsal Değerler

Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe, vol.8, no.2, pp.26-37, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuklarda Obezite: Günlük Ritme (sirkadiyan ritim) Uyum Çalışmalarında Klinik Dışı Sosyal Terapi Desteği

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 November 2017 - 18 January 2018

Spor Medyasından Kamusal Entelektüele Bir Örnek: Socrates

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Yaralanma sporun bir parçası mı? Çocuk hakları perspektifinden yaralanma

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Antrenörlerin gözünden antrenör sporcu ilişkisi güç ve istismar

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

Assesment of Productions of women Directors and Women Productors in Turkey fromPopular Culture perspective

İnternational Conference on the Changing World and Social Research, Konya, Turkey, 25 - 27 August 2015, pp.118-133

Assessment of Productions of Women Directors and Women Productors inTurkey from Popular Culture Perspective

THE INTERNATIONALCONFERENCE ON THE CHANGINGWORLD AND SOCIAL RESEARCH I(ICWSR’2015 – VIENNA), Viyana, Austria, 25 - 28 August 2015, pp.118-133

Voices of the Past The History of Mountaineering in Republican Turkey

International Congress on Mountaineering, Zaragoza, Spain, 26 - 28 March 2015

Spor ve Sosyoloji

55th ICHPER•SD Anniversary World Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2013

Managing Directing Body Pyhsical Activity in Daily Life

International Forum of Physical Education and Sports Sciences, Chandigarh, India, 20 - 23 October 2012

Fiziksel Aktiviteye Katılan Kadınların Yaşam Kalitelerindeki Fiziksel ve Sosyal Değişim

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 09 November 2007 - 11 April 2012

Social Development and Peace Is sport a Non Govermental Organization

International Scientific Conference for Physical Sciences, Duhok, Iraq, 2 - 03 April 2012

Participation to sports as a recreative activity and the change in the cultural capital of lower class children

International Council of Sport Science and Physical Education, Havana, Cuba, 8 - 10 July 2010

The importance of leisure time physical activity participation in Turkish lower class women s life

16th International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IASPEGW) World Congress, Cape-Town, South Africa, 15 - 19 July 2009

The effects of mountaineers on the lives of Turkish mountaineers

6Th. Europen Association for Sociology of Sport (EASS) Conference, Roma, Italy, 28 - 30 May 2009

1980 lerde dönüşümler çerçevesinde olimpik değerler ve sporcular

Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2009, pp.9-11

Elit Sporda Çocuk Hakları

I. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2009

Kadın Sporcular Sporda Erkek İktidarını Yeniden Üretiyor mu Kadın Haltercilerle Yapılan Bir Çalışma

International Multidisiplinary Women’s Congress, İzmir, Turkey, 13 - 18 October 2008

Analysis of Turkish women s physical activity participation regarding gender and social class

4th World Congress of ISSA in conjunction with the 10th World Congress of ISHPES., Kopenhang, 31 July - 05 August 2007

Physical activity participation among Turkish women from different socioeconomic status

4th World Congress of ISSA in conjunction with the 10th World Congress of ISHPES, Kopenhang, Denmark, 31 July - 05 August 2007

Spor Alt Kültürünün Hegemonik Erkeklik Göstergesi Spor Yaralanmaları

9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 3 - 05 December 2006

Media Coverage of Sexual Harrassment in Sport in Turkey

3th.Conference Europen Association for Sociology of Sport, Jyvaskyla, Finland, 2 - 05 July 2006

Changing Masculinity in University Students in Turkey

7th Conference of Europen Sociological Association (ESA), Torun, Poland, 7 - 09 September 2005

The Socio Cultural Signs in the Soccer Violence

9th. Europen College of Sport Science (ECSS) Conference, Clermont-Ferrand, France, 10 - 13 July 2004

Sporda uzaktan eğitim. Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu

Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 15 November 1996, pp.88-89

Cultural Codes and Sexual Difference in Sport

3th. Europen Sociological Association (ESA), Essex, Canada, 27 - 30 August 1995

Books & Book Chapters

Türkiye’de Kadın Yapımcı ve Yönetmenlerin Ürettikleri Ürünlerin Popüler Kültür Perspektifinden Değerlendirilmesi

in: Herkes İçin İletişim, Deniz Bayraktar, Özlem Avcı Aksoy, Editor, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, pp.107-126, 2017

Symbols and Rituals in the Construction of Masculinity in Sport

in: Football in Turkey, Ahmet Talimciler, Editor, Peter Lang der Wissensenschaften, Frankfurt, pp.199-223, 2016

Yedi Dağın Ötesindeki Çocuklar:Güreşte Erkeklik ve Şiddet

in: Şiddetin cinsiyetli yüzleri, Betül Yarar, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, pp.114-140, 2015

Spor belleğine toplumsal muhafazakar diyebilir miyiz?

in: Oyunun ötesinde spor sosyolojisi çalışmaları, İlknur Hacısoftaoğlu, Funda Akcan, Nefise Bulgu, Editor, nota bene, pp.71-91, 2015

Hayali cemaatler olarak taraftar toplulukları:Ankaragücü taraftar grupları örneği

in: Oyunun ötesinde spor sosyolojis çalışmaları, İlknur Hacısoftaoğlu, Funda Akcan, Nefise Bulgu, Editor, nota bene, Ankara, pp.305-334, 2015

The development of mountaieering in Republican Turkey

in: Sport Across Asia Politics Cultures and Identities, Katrin Bromber, Birgit Krawietz, Joseph Maguire, Editor, Routledge, pp.167-188, 2013