Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 1999 - Continues Associate Professor

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Non Academic Experience

  • 2004 - 2005 Araştırma mühendisi

    Cement Australia