Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 1999 - Continues Associate Professor

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü