Education Information

Education Information

  • 1988 - 1993 Competence In Art

    Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Garfik Anasanat Dalı, Turkey

  • 1986 - 1988 Postgraduate

    Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Anasasnat Dalı , Turkey

  • 1979 - 1983 Undergraduate

    Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English