Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Can The Institutional Theory Of Organizations Be Useful To Understand And Explain E-Government Applications?

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, vol.27, no.1, pp.7-22, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kurumsal Kuram ve Kurumsal Girişimci

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.94-106, 2017 (Other Refereed National Journals)

İnsan Kaynakları Yönetimindeki Eğilimler Eğilimlerin İtici Güçleri ve kamu yönetiminde uygulanabilirliği

cumhuriyet üniversitesi iktisadi idari bilimler dergisi, vol.16, pp.175-187, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perception of Surveillance An Empirical Study in Turkey USA and China

International Journal of Business, Humanities and Technology, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Yönetim Sisteminde Bağımsız Düzenleyici Kurullar Üzerine Kuramsal Tartışmalar

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.81-109, 2012 (National Refreed University Journal)

Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç Toplam Kalite Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.123, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Türkiye Deneyimi ve Kamu İhale Kurumu Örneği

10. Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Politikalarında Dönüşüm, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2012, pp.257-274

Türkiye de kamu kesiminde bilgi teknolojileri uygulamalarıve e bürokrasi Örgütsel dönüşüm üzerindeki etkiler

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, 4-5Aralık 2003, Ankara: TODAİE, Turkey, 4 - 05 December 2003

Books & Book Chapters