Education Information

Education Information

 • 1990 - 1996 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Çağdaş kamu yönetiminde enformasyon teknolojisinin yeri ve enformasyon sistemleri

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 1989 Postgraduate

  Academic manpower problems of higher education in Turkey

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English