Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

 • 2009 - 2013 Post Graduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

 • 2000 - 2005 Under Graduate

  Baskent University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Yeni Ekonomik Coğrafya Modelleri Yaklaşımı İle Türkiye’de Yerel Vergi Gayretinin Analizi (2007-2014)

  Hacettepe Üniversitesi, Maliye, Maliye

 • 2013 Post Graduate

  Bir özelleştirme yöntemi olarak imtiyaz hakkı sağlayan sözleşmelerin Avrupa Birliği su piyasasında kullanımı ve Türkiye uygulamaları

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli)