Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SELECTION OF REINFORCED-GLUED LAMINATED TIMBER BEAMS ACCORDING TO BENDING STRENGTH-PRODUCTION COST DECISION CRITERIA

THE XXIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH FOR FURNITURE INDUSTRY, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.19-33

İşletmelerin, Meslek Yüksekokullarının Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Mezunlarına Bakış Açısı ve Beklentileri

6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS 6), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.31-34

Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Akademik Personelin Mevzuat Boşluklarından Doğan Sorunları ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2017), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.41-44

A CASE STUDY FOR OFFICE FURNITURE IN TURKEY

THE XXVIITH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH FOR FURNITURE INDUSTRY, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015, pp.564-570

HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKOKULA BAKIŞ AÇILARI VE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

1. ULUSLARARASI 5. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU 2009, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.2, pp.42-43

HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU NUN 2006 YILI STRATEJİK PLANINDAKİ HEDEFLERİN 2008 YILINDAKİ MEVCUT DURUMLA KARŞILAŞTIRILMASI

1. ULUSLARARASI 5. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU 2009, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.2, pp.44-45

HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU NDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ AMACIYLA BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIM ORANLARININ ARTTIRILMASI

1. ULUSLARARASI 5. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU 2009, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.1, pp.226-227

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE RESİMHANELERİN ERGONOMİSİ

3. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.567-572

Metrics

Publication

21

Citation (WoS)

21

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

27

H-Index (Scopus)

2

Project

3