Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

EDİRNE YENİ SARAY’DAKİ DÂRÜSSAÂDE VE ENDERUNAĞALARININ DAİRELERİ

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, pp.277-305, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

EDİRNE SARÂY-I CEDÎD-İ ÂMİRE’NİN CİHÂNNÜMÂ KASRI VE 1171 /1757-58 YILI TAMİRAT KAYITLARI

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.18, pp.359-384, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Edirne Sarây-ı Cedîd-i Âmire’de IV. Mehmed Kasrı (Dolmabahçe Kasrı)

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.15, no.3, pp.1941-1063, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Edirne Yeni Saray’nın Arz Odası ve Kum Kasrı’nın 1171/1757-58 Yılı Onarımları

History Studies, vol.12, no.3, pp.1177-1204, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

SARAYDA TERBİYE OLMAYAN HİÇBİR YERDE TERBİYE ÖĞRENEMEZ: 17. YÜZYIL OSMANLI SARAYINDA CARİYE EĞİTİMİ

Turkish Studies - Social Sciences , vol.14, no.4, pp.1615-1636, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sultan II. Mustafa Saltanatında Edirne Sarayı: 1696-1698 Harem Tamirâtları

TURKISH STUDIES, vol.9, no.1, pp.271-312, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

I. Abdülhamid’in İstanbul’daki İmar Faaliyetleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.19, pp.117-149, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Sarayı’nın Mahremi: Topkapı Sarayı Haremi’nin Sınır ve Yasakları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, no.2, pp.95-121, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters